Značka ODRAZ.TO

AKO si vybrať správneho výrobcu pre JUMP CENTRUM ?

Pred kúpou odporúčame našim zákazníkom nasledovné:

a). Vyžiadajte si u nás vzorky používaných materiálov a porovnajte si ich s konkurenciou.

b). Vyžiadajte si osobné stretnutie, najlepšie na mieste kde plánujete trampolínu prevádzkovať, prídeme za Vami s našou miniatúrou trampolíny, kde Vám zároveň odprezentujeme naše výrobné postupy a materiály.

c). Prezrite si technickú špecifikáciu našich trampolín a porovnajte si ju s konkurenciou. Tu by ste sa mali zamerať na technické prevedenie ochrannej siete z akých materiálov je vyrobená akú má pevnosť a akú má výšku od úrovne odrazovej plochy (tie naše sú bezuzlové a uzlové a výška je 2,5m od úrovne ODRAZovej plochy). Ďalej na technické prevedenie uchytenia pružín o skákaciu sieť a na certifikačné značenie skákacej siete, či spĺňa nariadenie vlády SR č.: 349/2010 Z.z. V neposlednom rade si treba preveriť z akých materiálov je vyrobená nosná konštrukcia trampolíny, hlavne hrúbka steny profilu nosnej konštrukcie ktorá by mala byť min. 3mm hrubá. Tiež priemer a veľkosť pružiny, ktorá má vplyv na samotný výkon odrazovej plochy trampolíny. Samozrejmosťou je tiež venovať pozornosť ochranným matracom, technickému prevedeniu a ich uchyteniu o nosnú konštrukciu trampolíny (toto uchytenie by malo byť z pružného materiálu). Samotná nosnosť trampolíny je dôležitá, ale dôležitejšia je samotná nosnosť ochrannej siete.

d). Informujte sa u výrobcu či má k certifikátu platnú správu o hodnotení, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou certifikátu.

PREČO sa rozhodnúť pre JUMP CENTRUM značky ODRAZ.TO :

1.) Bezpečnosť je pre nás priorita, preto vyrábame a predávame trampolíny certifikované.

2.) Poskytujeme kompletný záručný a pozáručný servis, výrobu, dopravu, montáž, demontáž, revízne správy a uskladnenie trampolín.

3.) PLUS Ponúkame možnosť predaja produktov značky ODRAZ.TO a z veľkoobchodného obratu ponúkame 3% profit pre Vás na ďalší pozáručný nákup náhradných dielov a pod.

Dúfame a pevne veríme, že týchto našich dobre cielených rád Vám pomôže správne sa rozhodnúť pri výbere partnera pre výrobu JUMP CENTRA.

Odraz.to Daruj (si) Radosť A Zážitok To JUMP CENTRUM :)
REALIZACIE Baner

NAŠE POSLANIE:

Mission

Ciele združenia
Občianske združenie ODRAZ PLUS sa zakladá za učelom:

a). poskytovať zmysluplné trávenie voľného času.

b). podporovať zdravý životný štýl detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých.

c). integrovať handicapované deti a mládež medzi zdravé deti a mládež.

d). informovať deti a mládež.

e). realizovať aktivity na podporu a ochranu zdravia.

f). usporadúvať aktivity zamerané na podporu dobrovoľníctva v regióne.

g). usporadúvať aktivity zamerané na rozvoj participácie mládeže.

h). aktívne spolupracovať s mestami a obcami, so školskými zariadeniami, s neformálnymi skupinami a s inými organizáciami pracujúcimi s mládežou a s médiami.

i). prevádzkovať krízové centrá pre ľudí v núdzi, zabezpečenie maximálnej starostlivosti o ľudí v krízovom centre, šírenie osvety v oblasti starostlivosti a ochrany ľudských práv. (Ochotne Dobrovoľne Rozumne A Zodpovedne:)
Description 

Zakladateľom občianskeho združenia a značky Odraz.to je rodina Štefana Buránskeho. Občianske združenie ODRAZ PLUS je mimovládnou neziskovou organizáciou a je evidované MV SR odo dňa 14.5.2013. Návrh na registráciu sme doručili na MV SR ešte s pôvodným názvom: Trampolína ako dar dňa 6.5.2013. V súčasnej dobe naše o.z. zastrešuje aj našu vlastnú činnosť v zmysle našich stanov článok X. písmeno g). príjmy z vlastnej činnosti, na tomto základe nám živnostenský úrad v Senici vydal živnostenské oprávnenie: OU-SE-OZP-2016/010129-2. č. živnostenského registra: 240-25427.

Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité alebo darované len na podporu cieľov združenia.

Trampolíny na komerčné využitie a žinenky sme začali vyrábať už v roku 2004, ako živnostenská firma: Štefan Buránsky-AXL.
Founded
Návrh na registráciu 6.5.2013
Registrácia: MV SR VVS/1-900/90-41599
Dátum vzniku: 14.5.2013
Products
Trampolíny, JUMP CENTRÁ, Žinienky, Tričká, Mikiny, ...

 

STANOVY:

Baner JumpCentrum 1
....

 
1
100 11100

Stránka 1 z 1 - 8 položiek celkom

Stránka 1 z 1 - 8 položiek celkom