Kontakt

ja  Kontaktné informácie:
 

  Štefan Buránsky - štatutár

  Telekom: 0903 735 922
  Orange:  0918 082 105
 
  e-mail.:  stefan.buransky@odraz.to

 

Prevádzkovateľom portálu www.odraz.to je občianske združenie:

ODRAZ PLUS
Hviezdoslavova 9/17
908 41, Šaštín - Stráže

Výrobca trampolín a žinienok.

Zakladateľom o.z. je rodina Š. Buránskeho: O nás

Registrácia: MV SR VVS/1-900/90-41599.
Registrácia: OU-SE-OZP-2016/010129-2, č. živnostenského registra: 240-25427.

IČO: 42293642
DIČ: 2120051021
IČ DPH: Nie sme platci DPH

web.: www.odraz.to

Bankové spojenie

Banka: VÚB, a.s.
Číslo účtu a kód banky: 3150915859/0200
Názov účtu: ODRAZ PLUS
IBAN: SK69 0200 0000 0031 5091 5859
SWIFT: SUBASKBX

Orgán dozoru

Inšpektorát ( SOI ) pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
e-mail.: tt@soi.sk

 Sídlo o.z. ODRAZ PLUS.