Kontakt


Štefan Buránsky - štatutár

mobil: 0903 735 922
e-mail:  stefan.buransky@odraz.to

Lukáš Kollár - 3D projekcia
mobil: 0918 404 678
e-mail: 3Dprojekcia@gmail.com

Prevádzkovateľom portálu www.odraz.to je občianske združenie:

ODRAZ PLUS
Hviezdoslavova 9/17
908 41, Šaštín - Stráže

Výrobca jump centier, trampolín a žinienok.

Zakladateľom o.z. je rodina Š. Buránskeho: O nás

Registrácia: MV SR VVS/1-900/90-41599.
Registrácia: OU-SE-OZP-2016/010129-2, č. živnostenského registra: 240-25427.

IČO: 42293642
DIČ: 2120051021
IČ DPH: Nie sme platci DPH

web.: www.cmelkotrampolinko.sk , www.cmelkotrampolinko.cz

web.: www.parkourshop.sk

web.: www.odrazplus.sk

web.: www.odraz.sk , www.odrazto.sk , www.odraz.to

VÝROBA / 3D PROJEKCIA / CERTIFIKÁCIA.

web.: https://www.facebook.com/odraz.to/

Bankové spojenie

Banka: VÚB, a.s.
Číslo účtu a kód banky: 3150915859/0200
Názov účtu: ODRAZ PLUS
IBAN: SK69 0200 0000 0031 5091 5859
SWIFT: SUBASKBX

Orgán dozoru

Inšpektorát ( SOI ) pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
e-mail.: tt@soi.sk

Obdarovať Darčekom Radosťou A Zážitkom to ODRAZ.

....