JUMPCENTRUM - Trampolínový park: Otvorené každý deň ( aj v zime ).

Revízie / servis

Poskytujeme komplexný servis od výroby až po dopravu a montáž trampolíny presne na mieru a miesto určenia podľa požiadaviek zákazníkov.

Ročná - stanovená zákonom.

Prevádzková - kontrola vykonaná prevádzkovateľom raz za 1 - 3 mesiace. Kontroluje sa konštrukcia, skákacie siete, ochranné matrace, komponenty. 

Bežná vizuálna kontrola - kontrola vykonávaná opäť prevádzkovateľom na dennej báze (pred spustením trampolíny do prevádzky) a vedie si priebežné záznamy do knihy kontrol (dátum, meno a priezvisko a podpis kontrolujúceho). Kontroluje sa bežné opotrebenie, čistota na trampolíne a pod trampolínou, priestor pod trampolínou musí byť voľný bez akýchkoľvek prekážok, ktoré by bránili pohybu skákacej sieti, spoje na konštrukcii, uchytenie ochranných matracov, ochranných sietí, skákacích sietí, pružiny či sú všetky na svojom mieste.

 

Výrobca trampolín - ODRAZTO s.r.o., Hviezdoslavova 9/17, 908 41 Šaštín - Stráže, IČO: 52300200, DIČ: 2121030549, IČ DPH: SK2121030549,
M: +421 910 252 059, E: trampolina@trampolina.sk

Späť do obchodu