Fitko na záhrade: ZAMERIAME, VYROBÍME, DOVEZIEME, ZMONTUJEME. #zaskacsidoma

Úprava terénu

Pred začatím montáže trampolíny je nutné mať pripravený a upravený terén do roviny kupujúcim, podľa pôdorysu k založeniu kociek pod nohy trampolíny. Min. rozmer kocky 20x20cm.

INLINEx1

inline1--

Podorys INLINEx1

INLINEx2

inline2--

Podorys INLINEx2

INLINEx3

inline3--

Podorys INLINEx3

INLINEx4

inline4--

Podorys INLINEx4

INLINEx5

inline5--

Podorys INLINEx5

INLINEx6

inline6--

Podorys INLINEx6

STANDARDx2

standard2--

Podorys STANDARDx2

STANDARDx4

standard4--

Podorys STANDARDx4

STANDARDx6

standard6--

 

Podorys STANDARDx6

Samozrejme túto službu poskytujeme našim zákazníkom. Vyžiadajte si cenovú ponuku na kľúč.