Fitko na záhrade: ZAMERIAME, VYROBÍME, DOVEZIEME, ZMONTUJEME. #zaskacsidoma

Úprava terénu

Postačuje rovný terén napr. betón, asfalt, tráva a podobne. V prípade, že máte nerovný terén môžete si ho upraviť do roviny podľa pôdorysu a poprípade aj založiť kocky pod nohy trampolíny. Min. rozmer kocky 20x20x4cm.

INLINEx1

inline1--

Podorys INLINEx1

INLINEx2

inline2--

Podorys INLINEx2

INLINEx3

inline3--

Podorys INLINEx3

INLINEx4

inline4--

Podorys INLINEx4

INLINEx5

inline5--

Podorys INLINEx5

INLINEx6

inline6--

Podorys INLINEx6

STANDARDx2

standard2--

Podorys STANDARDx2

STANDARDx4

standard4--

Podorys STANDARDx4

STANDARDx6

standard6--

 

Podorys STANDARDx6