O nás

Zakladateľom občianskeho združenia a značky odraz.to je rodina Štefana Buránskeho. Občianske združenie ODRAZ PLUS je mimovládna nezisková organizácia a je evidované MV SR odo dňa 14.5.2013. Návrh na registráciu sme doručili na MV SR ešte s pôvodným názvom: Trampolína ako dar dňa 6.5.2013. Živnostenský úrad v Senici nám v zmysle našich stanov článok X. písmeno g). príjmy z vlastnej činnosti, vydal živnostenské oprávnenie: OU-SE-OZP-2016/010129-2. č. živnostenského registra: 240-25427.

Vyrábame trampolíny na komerčné používanie a začali sme ich vyrábať v roku 2004, ako živnostenská firma: Štefan Buránsky-AXL. V roku 2008 sme kúpili v mestečku Šaštín-Stráže remeselný domček na ul. Hviezdoslavova 9/17, kde sme vybudovali už vlastnú prevádzku na výrobu trampolín a plánujeme tu otvoriť aj obchodnú prevádzku so značkou odraz.to. Na ÚPV v BB sme dňa 12.10.2016 podali prihlášku na registráciu ochrannej známky loga odraz.to. Dňa 30.5.2017 sme úspešne zavŕšili proces registrácie ochrannej známky loga odraz.to. Min. platnosť ochrannej známky je do 12.10. 2026. Číslo ochrannej známky: 245071, Číslo prihlášky: 2183-2016, Dátum zápisu: 30.5.2017. Viac.: www.upv.sk


Projekty:

Trampolína ako dar
Žijeme v dobe technologického pokroku, kedy je aktívny pohyb čím ďalej tým väčšou vzácnosťou. Skákanie na trampolíne je zdravou formou športového vyžitia pre deti, mládež, ale aj dospelých.

Skok ako dar
Skok pre lepší krok do života handikepovaných, alebo sociálne znevýhodnených detí. Zmysel našej práci dáva detská radosť a vedenie zdravého a aktívneho životného štýlu detí a mladých ľudí. 

JUMP CENTRUM - indoor / outdoor
Aj prostredníctvom tohto projektu JUMP CENTRUM smerujeme k napĺňaniu našich cieľov a to konkrétne článok II. písmeno:

a). poskytovať zmysluplné trávenie voľného času
b). podporovať zdravý životný štýl detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých
c). integrovať handikepované deti a mládež medzi zdravé deti a mládež
g). usporadúvať aktivity zamerané na rozvoj participácie mládeže

Obchodno-výrobné Družstvo Remeselníkov A Živnostníkov.
Založenie a vznik družstva
Založenie družstva je vylúčené bez existencie osôb, ktoré sa stanú členmi družstva. Takouto osobou môže byť fyzická aj právnická osoba, ktorá v družstve koná prostredníctvom svojho zástupcu.
Predmet podnikania družstva a to je zároveň naša vízia: budovanie zábavných centier a obchodných prevádzok so značkou odraz.to

Staňte sa spoluzakladateľom Obchodno-výrobného družstva remeselníkov a živnostníkov. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Zážitok ako darček - mobilné zábavné centrum Čmelko trampolínko :)
Ak by som mal v skratke povedať o čom je táto webstránka, tak by som to zhrnul do 2. slov a povedal by som určite toto: odraz.to :)
Volám sa Štefan Buránsky som štatutár o.z. ODRAZ PLUS a admin tejto webstránky. Viac o mne:  http://stefanburanskyodrazto.webnode.sk/o-mne/ 

Rodinaa

Logo na stiahnutie.
Odraz to logo Original 1_1
Plán na vybudovanie obchodnej prevádzky so značkou odraz.to v Šaštíne.

Stanovy o.z. ODRAZ PLUS.

....
Odraz.to Darujte Radosť A Zážitok deťom na trampolíne :)
....