Servis trampolín ODRAZTO zvládnete ľavou zadnou, nemusíte si volať drahých servisMANOV. Nie, sme najlacnejší, sme najvýhodnejší. Porovnávajte porovnateľné. ŠŤASTNÝ ODRAZ :) Keď skákať, tak na www.odraz.to

Obchodné podmienky

VÝROBCA TRAMPOLÍN, ŽInienok A Prevádzkovateľ odraz.to JE:

Názov spoločnosti: Štefan Buránsky - ODRAZ PLUS
Ulica a číslo: Hviezdoslavova 9/17
PSČ a Mesto: 908 41, Šaštín - Stráže
Štát: Slovensko
IČO: 33457921
IČ DPH: Neplatca DPH

Zodpovedná osoba a kontakt.

Štefan Buránsky - majiteľ
mob.: 0903735922
e-mail: stefan.buransky@odraz.to

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe na "odraz.to" a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité.

2) Prijatie a vybavenie objednávky

O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom, alebo telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

 
3) Platobné podmienky trampolíny a trampolínové centrá

na objednávku s joklovinovou konštrukciou o rozmere 100x60x3mm s kusovou certifikáciou
+ záloha 50% vopred
+ úhrada 30% z druhej časti uhradí objednávateľ po zahájení montáže
+ doplatok 20% uhradí objednávateľ po zrealizovaní a riadnom dokončení zmluvne dohodnutého diela do 7 dní od protokolárneho prevzatia zhotoveného diela

na objednávku s joklovinovou konštrukciou o rozmere 100x60x3mm ktoré už majú vystavený certifikát
+ záloha 20% vopred
+ doplatok 80% uhradí objednávateľ tak, aby boli finančné prostriedky na účte min. 2 dni pred zahájením montáže

ihneď k odberu na odbernom mieste: Hviezdoslavova 9/17, 908 41 Šaštín-Stráže
+ úhrada 100% na účet zhotoviteľa pred realizáciou

Viac technických informácií o trampolínach.

Objednávky trampolín a trampolínových centier, ktoré nie sú prijaté a uzatvorené cez registráciu na www.odraz.to sa riadia zmluvou o dielo na výrobu, dopravu a montáž trampolíny, trampolínového centra ODRAZTO, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

Vzor zmluvy o dielo


4) Druhy dopravy:

trampolíny, trampolínové centrá: doručujeme vlastnou dopravou: Mercedes-Benz 315 CDI.
MercedesSprinter1odraz.toMercedesSprinter2odraz.to

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch Vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihnúť: "pracovný čas", Po. - Pi. od 8:00 do 16:00 hod. So. - Ne. a sviatky zatvorené., mimo túto dobu po dohode. Info mob.: 0903735922.

Tovar doručovaný Slovenskou poštou - Obchodný balík

Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 15 kg.

KURIÉROM TOPTRANS

Nadrozmerné zásielky ako sú napr. žinenky, ... a balíky nad 15 kg.

Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania.

Viac o doprave tovaru.

5) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad (pokiaľ nie je poslaný poštou). Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je objednávka uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na výrobu, prepravu a pod).

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Dodacie podmienky a montáž trampolín, trampolínových centier

Termín dodania: 4 - 12 týždňov a viac, od závislosti a veľkosti projektu.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. 
a). platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet : SK03 0200 0000 0040 5905 3551.
b). dobierka, objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
c). osobný odber - platba v hotovosti pri osobnom odbere na adrese: Hviezdoslavova 9/17, 908 41 Šaštín-Stráže počas pracovnej doby od Po. - Pi. od 8:00 do 16:00 hod. So. - Ne. a sviatky zatvorené., mimo túto dobu po dohode. Info mob.: 0903735922.
d) na faktúru splatnosť 7 dní.

9) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

10) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu: Štefan Buránsky - ODRAZ PLUS, Hviezdoslavova 9/17, 908 41 Šaštín-Stráže". Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas uprepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

11) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Štefan Buránsky - ODRAZ PLUS sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytovania konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám.
....

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.