Fitko na záhrade: ZAMERIAME, VYROBÍME, DOVEZIEME, ZMONTUJEME. #zaskacsidoma

Modelovanie 3D

Ukážky prác

3D modelovanie: trampolín, trampolínových centier, žineniek, workout ihrísk a iné ...

Vypracoval - Dominik Buránsky

Video-animácia