Modelovanie 3D

Ukážky prác

3D modelovanie: trampolín, trampolínových centier, žineniek, workout ihrísk a iné ...

Vypracoval - Dominik Buránsky

Video-animácia

3D návrh do BA

 

...

Späť do obchodu