Modelovanie 3D

Ukážky prác

3D modelovanie: trampolín, trampolínových centier, žineniek, workout ihrísk a iné ...

Vypracoval - Dominik Buránsky

Video-animácia

 

 

Späť do obchodu