Vyskúšajte si ODRAZ 2020. Tešíme sa na Vás!

Kontakt

ODRAZTO s.r.o.
Hviezdoslavova 9/17, 908 41, Šaštín-Stráže

IČO: 52300200, DIČ: 2121030549, IČ DPH: SK2121030549

Registrácia: Číslo živnostenského registra: 240-27878, Zapísaná na Trnava, odd. Sro, vl.č.44580/T

Bankové spojenie VÚB a.s.
IBAN: SK17 0200 0000 0041 1899 1151
SWIFT: SUBASKBX

 Štefan Buránsky - konateľ

mobil: 0903 735 922

e-mail: stefan.buransky@odraz.to

e-mail: stastnyodraz@gmail.com